HrvatskiSlovenscinaItalianEnglishDeutsch
Nekretnine Otok Krk
:: Kategorije
Apartmani otok Krk
Stanovi otok Krk
Ku?e otok Krk
Vile otok Krk
Kamene ku?e otok Krk
Ku?e starine otok Krk
Zemljita otok Krk
Poslovni prostori otok Krk
Krk nekretnine
Apartmani Krk
Stanovi Krk
Ku?e Krk
Vile Krk
Kamene ku?e Krk
Ku?e starine Krk
Zemljita Krk
Poslovni prostori Krk
Punat nekretnine
Apartmani Punat
Stanovi Punat
Ku?e Punat
Vile Punat
Kamene ku?e Punat
Ku?e starine Punat
Zemljita Punat
Poslovni prostori Punat
Omialj nekretnine
Apartmani Omialj
Stanovi Omialj
Ku?e Omialj
Vile Omialj
Kamene ku?e Omialj
Ku?e starine Omialj
Zemljita Omialj
Poslovni prostori Omialj
Vrbnik nekretnine
Apartmani Vrbnik
Stanovi Vrbnik
Ku?e Vrbnik
Vile Vrbnik
Kamene ku?e Vrbnik
Ku?e starine Vrbnik
Zemljita Vrbnik
Poslovni prostori Vrbnik
Njivice nekretnine
Apartmani Njivice
Stanovi Njivice
Ku?e Njivice
Vile Njivice
Kamene ku?e Njivice
Ku?e starine Njivice
Zemljita Njivice
Poslovni prostori Njivice
Malinska nekretnine
Apartmani Malinska
Stanovi Malinska
Ku?e Malinska
Vile Malinska
Kamene ku?e Malinska
Ku?e starine Malinska
Zemljita Malinska
Poslovni prostori Malinska
Baka nekretnine
Apartmani Baka
Stanovi Baka
Ku?e Baka
Vile Baka
Kamene ku?e Baka
Ku?e starine Baka
Zemljita Baka
Poslovni prostori Baka
Uvala Soline nekretnine
Apartmani Uvala Soline
Stanovi Uvala Soline
Ku?e Uvala Soline
Vile Uvala Soline
Kamene ku?e Uvala Soline
Ku?e starine Uvala Soline
Zemljita Uvala Soline
Poslovni prostori Uvala Soline
ilo nekretnine
Apartmani ilo
Stanovi ilo
Ku?e ilo
Vile ilo
Kamene ku?e ilo
Ku?e starine ilo
Zemljita ilo
Poslovni prostori ilo
Dobrinj nekretnine
Apartmani Dobrinj
Stanovi Dobrinj
Ku?e Dobrinj
Vile Dobrinj
Kamene ku?e Dobrinj
Ku?e starine Dobrinj
Zemljita Dobrinj
Poslovni prostori Dobrinj
Nekretnine Rijeka i okolica
:: Kategorije
Apartmani Rijeka i okolica
Stanovi Rijeka i okolica
Ku?e Rijeka i okolica
Vile Rijeka i okolica
Kamene ku?e Rijeka i okolica
Ku?e starine Rijeka i okolica
Zemljita Rijeka i okolica
Poslovni prostori Rijeka i okolica
Bakar nekretnine
Apartmani Bakar
Stanovi Bakar
Ku?e Bakar
Vile Bakar
Kamene ku?e Bakar
Ku?e starine Bakar
Zemljita Bakar
Poslovni prostori Bakar
Kastav nekretnine
Apartmani Kastav
Stanovi Kastav
Ku?e Kastav
Vile Kastav
Kamene ku?e Kastav
Ku?e starine Kastav
Zemljita Kastav
Poslovni prostori Kastav
Kostrena nekretnine
Apartmani Kostrena
Stanovi Kostrena
Ku?e Kostrena
Vile Kostrena
Kamene ku?e Kostrena
Ku?e starine Kostrena
Zemljita Kostrena
Poslovni prostori Kostrena
Kraljevica nekretnine
Apartmani Kraljevica
Stanovi Kraljevica
Ku?e Kraljevica
Vile Kraljevica
Kamene ku?e Kraljevica
Ku?e starine Kraljevica
Zemljita Kraljevica
Poslovni prostori Kraljevica
Vikovo nekretnine
Apartmani Vikovo
Stanovi Vikovo
Ku?e Vikovo
Vile Vikovo
Kamene ku?e Vikovo
Ku?e starine Vikovo
Zemljita Vikovo
Poslovni prostori Vikovo
Rijeka nekretnine
Apartmani Rijeka
Stanovi Rijeka
Ku?e Rijeka
Vile Rijeka
Kamene ku?e Rijeka
Ku?e starine Rijeka
Zemljita Rijeka
Poslovni prostori Rijeka
Nekretnine Opatija rivijera
:: Kategorije
Apartmani Opatija rivijera
Stanovi Opatija rivijera
Ku?e Opatija rivijera
Vile Opatija rivijera
Kamene ku?e Opatija rivijera
Ku?e starine Opatija rivijera
Zemljita Opatija rivijera
Poslovni prostori Opatija rivijera
Opatija nekretnine
Apartmani Opatija
Stanovi Opatija
Ku?e Opatija
Vile Opatija
Kamene ku?e Opatija
Ku?e starine Opatija
Zemljita Opatija
Poslovni prostori Opatija
Ika nekretnine
Apartmani Ika
Stanovi Ika
Ku?e Ika
Vile Ika
Kamene ku?e Ika
Ku?e starine Ika
Zemljita Ika
Poslovni prostori Ika
I?i?i nekretnine
Apartmani I?i?i
Stanovi I?i?i
Ku?e I?i?i
Vile I?i?i
Kamene ku?e I?i?i
Ku?e starine I?i?i
Zemljita I?i?i
Poslovni prostori I?i?i
Lovran nekretnine
Apartmani Lovran
Stanovi Lovran
Ku?e Lovran
Vile Lovran
Kamene ku?e Lovran
Ku?e starine Lovran
Zemljita Lovran
Poslovni prostori Lovran
Matulji nekretnine
Stanovi Matulji
Ku?e Matulji
Vile Matulji
Kamene ku?e Matulji
Ku?e starine Matulji
Zemljita Matulji
Poslovni prostori Matulji


HNB te?ajna lista

11.07.2020
Srednji
EUR EUR
1
7,534162
Trenutno aktivnih Gostiju: 69 
Home Politika kola?i?a
Greška
  • XML Parsing Error at 1:765. Error 9: Invalid character
Politika kola?i?a

Svi sadraji objavljeni na ovom web podlijeu zatiti autorskih prava. Neovlateno koritenje bilo kojeg dijela web i sadraja smatra se krenjem autorskih prava i podlono je tubi.

U daljnjem tekstu pojanjeni su uvjeti pod kojima se prikupljaju i koriste podaci koje je korisnik dostavio putem obrasca.
Ukoliko se ne slaete sa sadrajem daljnjeg teksta, molimo da ni u kojem slu?aju ne ostavljate svoje podatke na ovom webu.
Svrha prikupljanja podataka putem obrasca je uspostaviti kontakt s korisnikom kako bi se me?usobno informirati o aktivnostima koje radimo.

Sve dostavljene podatke od korisnika smijemo koristiti za potrebe informiranja, obavjetavanja i promocije o proizvodima i aktivnostima koje provodimo. Korisnik je suglasan da mu na periodi?koj bazi aljemo infomacije o naim aktivnostima.
Svi se podaci o korisnicima strogo ?uvaju i dostupni su samo osobama kojima su ti podaci nuni za obavljanje posla.
Ni u kojem slu?aju ne?emo dostaviti, niti razotkriti podatke korisnika tre?im osobama. Od navedenog se izuzima uvid od strane ovlatenih slubi izvrne i sudske vlasti Republike Hrvatske, za potrebe istranih radnji temeljem valjanog sudskog naloga.
Mi redovito dajemo korisnicima mogu?nost izbora o upotrebi njihovih podataka, uklju?uju?i mogu?nost odluke ele li ili ne ele da se njihovi podaci uklone s lista koje se koriste za marketinke kampanje.

Politika kola?i?a (cookies)

Kako bi internetska stranica radila ispravno te kako bi ju se moglo unaprje?ivati u svrhu poboljanja vaeg iskustva pregledavanja, potrebno je minimalnu koli?inu informacija (cookies) spremiti na vae ra?unalo. Vie od 90% internetskih stranica koristi praksu kola?i?a te su po pravilima Euopske unije obvezne zatraiti pristanak korisnika. Koritenjem ove internetske stranice pristajete na uporabu kola?i?a, ?ijim blokiranjem i dalje moete pregledavati stranicu, no neke njezine mogu?nosti ne?e biti funkcionalne.

to je kola?i??

Kola?i? je informacija spremljena na osobno ra?unalo u trenutku pregledavanja internetske stranice koju ste posjetili. Kola?i?i omogu?uju jednostavnije koritenje budu?i da spremaju Vae postavke za internetsku stranicu (jezik ili adresa) te ih pri ponovnom pokretanju iste iznova aktiviraju. Na taj na?in informacije su prilago?ene Vaim potrebama i uobi?ajenim na?inima koritenja.

Od jednostavnih informacija o postavkama, kola?i?i mogu spremiti i velik broj osobnih informacija (ime, e-mail adresa) za koje Vi u potpunosti morate dati pristup. Ukoliko im Vi to niste omogu?ili, utoliko kola?i?i ne mogu pristupiti datotekama na Vaem ra?unalu. Aktivnosti spremanja i slanja kola?i?a Vama nisu vidljive, me?utim moete u postavkama izabranog internetskog preglednika odabrati mogu?nost odobravanja/odbijanja zahtjeva za spremanje kola?i?a, brisanje spremljenih kola?i?a i druge aktivnosti vezane uz koritenje kola?i?a.

Kako onemogu?iti kola?i?e?

Isklju?ivanjem kola?i?a ne doputate pohranjivanje istih na vlastitom ra?unalu. Postavke kola?i?a mogu se konfigurirati i mijenjati u izabranom internetskom pregledniku. Kako biste vidjeli postavke, odaberite preglednik koji koristite (Chrome, Firefox, Internet Explorer 9, Internet Explorer 7 i 8 te Operu ili Safari (stranice na engleskom jeziku)). Ukoliko onemogu?ite kola?i?e, utoliko ne?ete biti u mogu?nosti koristiti odre?ene funkcionalnosti internetskih stranica.

to su privremeni kola?i?i?


Privremeni kola?i?i, ili kola?i?i sesije, uklanjanju se s vaeg osobnog ra?unala u trenutku zatvaranja internetskog preglednika u kojem ste pregledavali internetsku stranicu. Uz pomo? ovih kola?i?a, stranice pohranjuju privremene podatke.

to su stalni kola?i?i?
Stalni, ili spremljeni, kola?i?i ostaju na Vaem osobnom ra?unalu i nakon zatvaranja internetskog preglednika. Uz pomo? ovih kola?i?a internetske stranice pohranjuju podatke kako bi Vam se olakalo koritenje. Primjerice, internetske stranice koje zahtijevaju unos korisni?kog imena i lozinke ''zapamtit'' ?e va unos koji ?e se pojavljivati pri svakom novom posjetu istim. Stalni kola?i?i ostat ?e zabiljeeni na ra?unalu danima, mjesecima ili godinama.

to su kola?i?i od prve strane?

Kola?i?i od prve strane dolaze s internetske stranice koju pregledavate, a mogu biti privremeni ili stalni. Na taj na?in, internetske stranice pohranjuju podatke koji ?e Vam olakati koritenje pri svakom novom posjetu toj internetskoj stranici.

to su kola?i?i tre?e strane?

Kola?i?i tre?e strane na Vae ra?unalo dolaze s drugih web mjesta koje se nalaze na internetskoj stranici koju pregledavate. Rije? je o primjerice pop-up oglasima, a kola?i?i tu imaju ulogu pra?enja internetskih stranica u oglaiva?ke svrhe.

Koristi li ova web stranica kola?i?e?

Da, ova internetska stranica koristi kola?i?e kako bi Vam osigurala jednostavnije i bolje korisni?ko iskustvo.

Kakve kola?i?e koristi ova web stranica?

  • Privremene kola?i?e (Session cookies) rije? je o kola?i?ima koji ?e se automatski izbrisati prilikom zatvaranja internetskog preglednika u kojem radite
  • Stalne kola?i?e (Persistent cookies) rije? je o kola?i?ima koji ?e ostati ''zabiljeeni'' u vaem internetskom pregledniku dok ne isteknu ili ih sami ru?no ne izbriete. Prikupljene informacije su anonimne, a ne uklju?uju vae privatne podatke

Ima li na web stranici kola?i?a tre?e strane?

Postoji nekoliko vanjskih servisa koji Vam spremaju ograni?ene kola?i?e, a isti nije postavila ova internetska stranica. Limitirani kola?i?i slue za nesmetano koritenje mogu?nosti koje korisnicima osiguravaju jednostavan pristup sadraju. Ova stranica omogu?uje:

  • Mjerenje posje?enosti

Stranica koristi Google Analytics - servis za mjerenje posje?enosti. Ukoliko elite onemogu?iti spremanje kola?i?a od strane ovog servisa, zabranite ih na slijede?em linku: Google Analytics - https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Dodatne informacija oko isklju?ivanja kola?i?a


Postoji nekoliko internetskih stranica za isklju?ivanje pohranjivanja kola?i?a za razli?ite servise.Vie informacija pro?itajte na sljede?im linkovima:
http://www.allaboutcookies.org/
http://www.youronlinechoices.eu/