HrvatskiSlovenscinaItalianEnglishDeutsch
Nekretnine Otok Krk
:: Kategorije
Apartmani otok Krk
Stanovi otok Krk
Ku?e otok Krk
Vile otok Krk
Kamene ku?e otok Krk
Ku?e starine otok Krk
Zemljita otok Krk
Poslovni prostori otok Krk
Krk nekretnine
Apartmani Krk
Stanovi Krk
Ku?e Krk
Vile Krk
Kamene ku?e Krk
Ku?e starine Krk
Zemljita Krk
Poslovni prostori Krk
Punat nekretnine
Apartmani Punat
Stanovi Punat
Ku?e Punat
Vile Punat
Kamene ku?e Punat
Ku?e starine Punat
Zemljita Punat
Poslovni prostori Punat
Omialj nekretnine
Apartmani Omialj
Stanovi Omialj
Ku?e Omialj
Vile Omialj
Kamene ku?e Omialj
Ku?e starine Omialj
Zemljita Omialj
Poslovni prostori Omialj
Vrbnik nekretnine
Apartmani Vrbnik
Stanovi Vrbnik
Ku?e Vrbnik
Vile Vrbnik
Kamene ku?e Vrbnik
Ku?e starine Vrbnik
Zemljita Vrbnik
Poslovni prostori Vrbnik
Njivice nekretnine
Apartmani Njivice
Stanovi Njivice
Ku?e Njivice
Vile Njivice
Kamene ku?e Njivice
Ku?e starine Njivice
Zemljita Njivice
Poslovni prostori Njivice
Malinska nekretnine
Apartmani Malinska
Stanovi Malinska
Ku?e Malinska
Vile Malinska
Kamene ku?e Malinska
Ku?e starine Malinska
Zemljita Malinska
Poslovni prostori Malinska
Baka nekretnine
Apartmani Baka
Stanovi Baka
Ku?e Baka
Vile Baka
Kamene ku?e Baka
Ku?e starine Baka
Zemljita Baka
Poslovni prostori Baka
Uvala Soline nekretnine
Apartmani Uvala Soline
Stanovi Uvala Soline
Ku?e Uvala Soline
Vile Uvala Soline
Kamene ku?e Uvala Soline
Ku?e starine Uvala Soline
Zemljita Uvala Soline
Poslovni prostori Uvala Soline
ilo nekretnine
Apartmani ilo
Stanovi ilo
Ku?e ilo
Vile ilo
Kamene ku?e ilo
Ku?e starine ilo
Zemljita ilo
Poslovni prostori ilo
Dobrinj nekretnine
Apartmani Dobrinj
Stanovi Dobrinj
Ku?e Dobrinj
Vile Dobrinj
Kamene ku?e Dobrinj
Ku?e starine Dobrinj
Zemljita Dobrinj
Poslovni prostori Dobrinj
Nekretnine Rijeka i okolica
:: Kategorije
Apartmani Rijeka i okolica
Stanovi Rijeka i okolica
Ku?e Rijeka i okolica
Vile Rijeka i okolica
Kamene ku?e Rijeka i okolica
Ku?e starine Rijeka i okolica
Zemljita Rijeka i okolica
Poslovni prostori Rijeka i okolica
Bakar nekretnine
Apartmani Bakar
Stanovi Bakar
Ku?e Bakar
Vile Bakar
Kamene ku?e Bakar
Ku?e starine Bakar
Zemljita Bakar
Poslovni prostori Bakar
Kastav nekretnine
Apartmani Kastav
Stanovi Kastav
Ku?e Kastav
Vile Kastav
Kamene ku?e Kastav
Ku?e starine Kastav
Zemljita Kastav
Poslovni prostori Kastav
Kostrena nekretnine
Apartmani Kostrena
Stanovi Kostrena
Ku?e Kostrena
Vile Kostrena
Kamene ku?e Kostrena
Ku?e starine Kostrena
Zemljita Kostrena
Poslovni prostori Kostrena
Kraljevica nekretnine
Apartmani Kraljevica
Stanovi Kraljevica
Ku?e Kraljevica
Vile Kraljevica
Kamene ku?e Kraljevica
Ku?e starine Kraljevica
Zemljita Kraljevica
Poslovni prostori Kraljevica
Vikovo nekretnine
Apartmani Vikovo
Stanovi Vikovo
Ku?e Vikovo
Vile Vikovo
Kamene ku?e Vikovo
Ku?e starine Vikovo
Zemljita Vikovo
Poslovni prostori Vikovo
Rijeka nekretnine
Apartmani Rijeka
Stanovi Rijeka
Ku?e Rijeka
Vile Rijeka
Kamene ku?e Rijeka
Ku?e starine Rijeka
Zemljita Rijeka
Poslovni prostori Rijeka
Nekretnine Opatija rivijera
:: Kategorije
Apartmani Opatija rivijera
Stanovi Opatija rivijera
Ku?e Opatija rivijera
Vile Opatija rivijera
Kamene ku?e Opatija rivijera
Ku?e starine Opatija rivijera
Zemljita Opatija rivijera
Poslovni prostori Opatija rivijera
Opatija nekretnine
Apartmani Opatija
Stanovi Opatija
Ku?e Opatija
Vile Opatija
Kamene ku?e Opatija
Ku?e starine Opatija
Zemljita Opatija
Poslovni prostori Opatija
Ika nekretnine
Apartmani Ika
Stanovi Ika
Ku?e Ika
Vile Ika
Kamene ku?e Ika
Ku?e starine Ika
Zemljita Ika
Poslovni prostori Ika
I?i?i nekretnine
Apartmani I?i?i
Stanovi I?i?i
Ku?e I?i?i
Vile I?i?i
Kamene ku?e I?i?i
Ku?e starine I?i?i
Zemljita I?i?i
Poslovni prostori I?i?i
Lovran nekretnine
Apartmani Lovran
Stanovi Lovran
Ku?e Lovran
Vile Lovran
Kamene ku?e Lovran
Ku?e starine Lovran
Zemljita Lovran
Poslovni prostori Lovran
Matulji nekretnine
Stanovi Matulji
Ku?e Matulji
Vile Matulji
Kamene ku?e Matulji
Ku?e starine Matulji
Zemljita Matulji
Poslovni prostori Matulji


HNB te?ajna lista

02.06.2020
Srednji
EUR EUR
1
7,588436
Trenutno aktivnih Gostiju: 43 
Home Politika privatnosti
Greška
  • XML Parsing Error at 1:765. Error 9: Invalid character
Politika privatnosti

"LIBURNIA" - NEKRETNINE
Adresa: Dobrie Cesari?a 28 Rijeka, 51000
OIB: 23883717718
Vl.: Branka Miletta
IBAN: HR08 2500009-1101204541 (Addiko Bank d.d.)

Temeljem Zakona o zatiti osobnih podataka (Narodne novine, broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12) i Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vije?a od 27. travnja 2016. o zatiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka obrt Liburnia nekretnine, Dobrie Cesari?a 28, Rijeka, dana 24.05.2018. godine donosi

PRAVILNIK O PRIKUPLJANJU, OBRADI I KORITENJU, TE ZATITI OSOBNIH PODATAKA

?lanak I.

Vo?enje obrade podataka

Liburnia nekretnine, OIB : 23883717718, Dobrie Cesari?a 28, Rijeka, je voditelj obrade osobnih podataka.
Pravila privatnosti se primjenjuju na sve osobne podatke korisnika koje prikupljamo i obra?ujemo, izravno ili putem svojih partnera.
Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na fizi?ku osobu ?iji je identitet utvr?en ili se moe utvrditi, izravno ili neizravno.
Obrada podataka je bilo koja radnja izvrena na osobnim podacima, poput primjerice prikupljanja, pohrane, upotrebe, uvida i prijenosa osobnih podataka.
Ova Pravila se ne primjenjuju na anonimne podatke. Anonimni podatak je podatak koji se ne moe povezati s odre?enom fizi?kom osobom.

?lanak II.

Kako prikupljamo osobne podatke

Obrt Liburnia nekretnine prikuplja osobne podatke, izme?u ostalog, u sljede?im slu?ajevima:
    ukoliko izravno koristite nae usluge
    ukoliko nam nai partneri dostave podatke na dozvoljen na?in
    ukoliko smo osobne podatke dobili iz drugih izvora, na primjer od posrednika za poslovne adrese
    ukoliko ste mla?i od 16 godina, molimo vas da nam ne pruate nikakve podatke bez odobrenja roditelja ili skrbnika

?lanak III.

Koji podaci se mogu prikupljati

Moemo prikupljati sljede?e vrste podataka:
    Kontaktni podaci ime i prezime, privatna adresa, privatna e-mail adresa, datum i godina ro?enja, OIB, bankovni ra?un, telefonski broj i ostali podaci nuni za obavljanje poslovnih zadataka
    Informacije o uslugama - informacije o kupoprodaji, uklju?uju?i korisni?ki identitet kupca i identitet prodavatelja, broj ra?una ili ugovora i informacije o ?injenici koritenja naih usluga, uklju?uju?i prigovore i zahtjeve

?lanak IV.

Kako se podaci mogu koristiti

Koritenje osobnih podataka u skladu s propisima o zatiti osobnih podataka mora biti opravdano temeljem jedne od pravnih osnova, a mi ovim pravilnikom utvr?ujemo osnove za svaku upotrebu osobnih podataka:
1.    Vai osobni podaci koristiti ?e se za obradu ponuda, ra?una i uplata (internet bankarstvom, op?om uplatnicom ili na neki drugi na?in). Pruanje osobnih podataka u navedene svrhe  predstavlja ugovornu obvezu te ako ih ne pruite, to ?e utjecati na ispravno izvrenje ili ga ?ak onemogu?iti.
2.    Obrt Liburnia nekretnine podlijee zakonima Hrvatske i duana ih se pridravati, uklju?uju?i pruanje vaih podataka tijelima za provedbu zakona, regulatornim i sudskim tijelima. Tamo gdje je to doputeno, izravno ?emo vam uputiti takav zahtjev ili vas obavijestiti prije odgovora, osim ako bi to moglo utjecati na sprije?avanje ili otkrivanje zlo?ina.

?lanak V.

Kako ?uvamo sigurnost vaih podataka

Koristimo razne sigurnosne mjere, uklju?uju?i enkripciju i autentifikaciju, kako bismo zatitili i odrali sigurnost, integritet i dostupnost vaih podataka.
Izme?u ostalog, koristimo i sljede?e mjere:
    strogo ograni?en osobni pristup vaim podacima po na?elu nunog pristupa
    sigurni prijenos prikupljenih podataka,
    postavljanje vatrozida na IT sustave u svrhu zabrane neovlatenog pristupa
    trajno pra?enje pristupa IT sustavima radi detekcije i sprije?avanja zlouporabe osobnih podataka.
Svi vai podaci pohranjuju se na naim sigurnim posluiteljima te im se pristupa i koristi u skladu s naim pravilima i standardima sigurnosti.
Zatita privatnosti vaih podataka je trajna, te obrt Liburnia - nekretnine poduzima sve mjere potrebne za zatitu istih sukladno vae?oj regulativi i dobrim praksama. Osobne podatke obra?ujemo na siguran na?in, uklju?uju?i zatitu od neovlatene ili nezakonite obrade te od gubitka.

?lanak VI.

Koliko dugo zadravamo vae podatke

Osobne podatke pohranjujemo i obra?ujemo samo onoliko dugo koliko je potrebno za izvrenje odre?ene legitimne svrhe, osim ako vae?im propisima nije za pojedinu svrhu predvi?eno due vrijeme ?uvanja.
Osobni podaci koji vie nisu potrebni se ili nepovratno anonimiziraju ili se unitavaju na siguran na?in.


?lanak VII.

Kako nas kontaktirati, vaa prava na zatitu podataka i pritubu tijelu za zatitu podataka

Ako imate ikakvih pitanja u vezi upotrebe vaih podataka, kontaktirajte nas na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript , ili na telefone 098 402-179 ; 051/626-482 .
U svakom trenutku imate pravo:
    traiti nas da vam pruimo dodatne informacije o na?inu na koji koristimo vae podatke
    da vam poaljemo ispis osobnih podataka koje ste nam dali
    traiti nas da ispravimo sve neto?nosti u podacima koje imamo
    traiti nas da izbriemo sve podatke u odnosu na koje vie nemamo zakonsku osnovu za upotrebu.