HrvatskiSlovenscinaItalianEnglishDeutsch
Nepremi?nine otok Krk
Kategorije
Apartmaji otok Krk
Stanovanja otok Krk
Hie otok Krk
Ville otok Krk
Kamnite hie otok Krk
Stare hie otok Krk
Zemlji?a otok Krk
Poslovni prostori otok Krk
Grad Krk nepremi?nine
Apartmaji grad Krk
Stanovanja grad Krk
Hie grad Krk
Ville grad Krk
Kamnite hie grad Krk
Stare hie grad Krk
Zemlji?a grad Krk
Poslovni prostori grad Krk
Punat nepremi?nine
Apartmaji Punat
Stanovanja Punat
Hie Punat
Ville Punat
Kamnite hie Punat
Stare hie Punat
Zemlji?a Punat
Poslovni prostori Punat
Omialj nepremi?nine
Apartmaji Omialj
Stanovanja Omialj
Hie Omialj
Ville Omialj
Kamnite hie Omialj
Stare hie Omialj
Zemlji?a Omialj
Poslovni prostori Omialj
Vrbnik nepremi?nine
Apartmaji Vrbnik
Stanovanja Vrbnik
Hie Vrbnik
Ville Vrbnik
Kamnite hie Vrbnik
Stare hie Vrbnik
Zemlji?a Vrbnik
Poslovni prostori Vrbnik
Njivice nepremi?nine
Apartmaji Njivice
Stanovanja Njivice
Hie Njivice
Ville Njivice
Kamnite hie Njivice
Stare hie Njivice
Zemlji?a Njivice
Poslovni prostori Njivice
Malinska nepremi?nine
Apartmaji Malinska
Stanovanja Malinska
Hie Malinska
Vile Malinska
Kamnite hie Malinska
Stare hie Malinska
Zemlji?a Malinska
Poslovni prostori Malinska
Baka nepremi?nine
Apartmaji Baka
Stanovanja Baka
Hie Baka
Ville Baka
Kamnite hie Baka
Stare hie Baka
Zemlji?a Baka
Poslovni prostori Baka
Uvala Soline nepremi?nine
Apartmaji uvala Soline
Stanovanja uvala Soline
Hise uvala Soline
Ville uvala Soline
Kamnite hie uvala Soline
Stare hie uvala Soline
Zemlji?a uvala Soline
Poslovni prostori Uvala Soline
ilo nepremi?nine
Apartmaji ilo
Stanovanja ilo
Hie ilo
Ville ilo
Kamnite hie ilo
Stare hie ilo
Zemlji?a ilo
Poslovni prostori ilo
Dobrinj nepremi?nine
Apartmaji Dobrinj
Stanovanja Dobrinj
Hie Dobrinj
Ville Dobrinj
Kamnite hie Dobrinj
Stare hie Dobrinj
Zemlji?a Dobrinj
Poslovni prostori Dobrinj
Nepremi?nine Rijeka
Kategorije
Apartmaji Rijeka i okolica
Stanovanja Rijeka i okolica
Hie Rijeka i okolica
Ville Rijeka i okolica
Kamnite hie Rijeka i okolica
Stare hie Rijeka i okolica
Zemlji?a Rijeka i okolica
Poslovni prostori Rijeka i okolica
Bakar nepremi?nine
Apartmaji Bakar
Stanovanja Bakar
Hie Bakar
Ville Bakar
Kamnite hie Bakar
Stare hie Bakar
Zemljita Bakar
Poslovni prostori Bakar
Kastav nepremi?nine
Apartmaji Kastav
Stanovanja Kastav
Hie Kastav
Ville Kastav
Kamnite hie Kastav
Ku?e starine Kastav
Zemljita Kastav
Poslovni prostori Kastav
Kostrena nepremi?nine
Apartmaji Kostrena
Stanovanja Kostrena
Ku?e Kostrena
Ville Kostrena
Kamnite hie Kostrena
Ku?e starine Kostrena
Zemljita Kostrena
Poslovni prostori Kostrena
Kraljevica nepremi?nine
Apartmaji Kraljevica
Stanovanja Kraljevica
Ku?e Kraljevica
Vile Kraljevica
Kamnite hie Kraljevica
Ku?e starine Kraljevica
Zemljita Kraljevica
Poslovni prostori Kraljevica
Vikovo nepremi?nine
Apartmaji Vikovo
Stanovanja Vikovo
Hie Vikovo
Vile Vikovo
Kamnite hie Vikovo
Ku?e starine Vikovo
Zemljita Vikovo
Poslovni prostori Vikovo
Rijeka nepremi?nine
Apartmaji Rijeka
Stanovanja Rijeka
Hie Rijeka
Ville Rijeka
Kamnite hie Rijeka
Stare hie Vikovo
Zemlji?a Rijeka
Poslovni prostori Rijeka
Nepremi?nine Opatija
Kategorije
Apartmaji Opatija rivijera
Stanovanja Opatija rivijera
Hie Opatija rivijera
Ville Opatija rivijera
Kamnite hie Opatija rivijera
Stare hie Opatija rivijera
Zemlji?a Opatija rivijera
Poslovni prostori Opatija rivijera
Opatija nepremi?nine
Apartmaji Opatija
Stanovanja Opatija
Hie Opatija
Ville Opatija
Kamnite hie Opatija
Stare hie Opatija
Zemlji?a Opatija
Poslovni prostori Opatija
Ika nepremi?nine
Apartmaji Ika
Stanovanja Ika
Hie Ika
Ville Ika
Kamnite hie Ika
Stare hie Ika
Zemlji?a Ika
Poslovni prostori Ika
I?i?i nepremi?nine
Apartmaji I?i?i
Stanovanja I?i?i
Hie I?i?i
Ville I?i?i
Kamnite hie I?i?i
Stare hie I?i?i
Zemlji?a I?i?i
Poslovni prostori I?i?i
Lovran nepremi?nine
Apartmaji Lovran
Stanovanja Lovran
Hie Lovran
Ville Lovran
Kamnite hie Lovran
Stare hie Lovran
Zemlji?a Rijeka
Poslovni prostori Lovran
Matulji nepremi?nine
Stanovanja Matulji
Hie Matulji
Ville Matulji
Kamnite hie Matulji
Stare hie Matulji
Zemlji?a Matulji
Poslovni prostori Matulji


HNB te?ajna lista

01.06.2020
Middle
EUR EUR
1
7,584021
We have 45 guests online
Home Politika kola?i?a
Napaka
  • XML Parsing Error at 1:787. Error 9: Invalid character
Politika kola?i?a

Svi sadraji objavljeni na ovom web podlijeu zatiti autorskih prava. Neovlateno koritenje bilo kojeg dijela web i sadraja smatra se krenjem autorskih prava i podlono je tubi.

U daljnjem tekstu pojanjeni su uvjeti pod kojima se prikupljaju i koriste podaci koje je korisnik dostavio putem obrasca.
Ukoliko se ne slaete sa sadrajem daljnjeg teksta, molimo da ni u kojem slu?aju ne ostavljate svoje podatke na ovom webu.
Svrha prikupljanja podataka putem obrasca je uspostaviti kontakt s korisnikom kako bi se me?usobno informirati o aktivnostima koje radimo.

Sve dostavljene podatke od korisnika smijemo koristiti za potrebe informiranja, obavjetavanja i promocije o proizvodima i aktivnostima koje provodimo. Korisnik je suglasan da mu na periodi?koj bazi aljemo infomacije o naim aktivnostima.
Svi se podaci o korisnicima strogo ?uvaju i dostupni su samo osobama kojima su ti podaci nuni za obavljanje posla.
Ni u kojem slu?aju ne?emo dostaviti, niti razotkriti podatke korisnika tre?im osobama. Od navedenog se izuzima uvid od strane ovlatenih slubi izvrne i sudske vlasti Republike Hrvatske, za potrebe istranih radnji temeljem valjanog sudskog naloga.
Mi redovito dajemo korisnicima mogu?nost izbora o upotrebi njihovih podataka, uklju?uju?i mogu?nost odluke ele li ili ne ele da se njihovi podaci uklone s lista koje se koriste za marketinke kampanje.

Politika kola?i?a (cookies)

Kako bi internetska stranica radila ispravno te kako bi ju se moglo unaprje?ivati u svrhu poboljanja vaeg iskustva pregledavanja, potrebno je minimalnu koli?inu informacija (cookies) spremiti na vae ra?unalo. Vie od 90% internetskih stranica koristi praksu kola?i?a te su po pravilima Euopske unije obvezne zatraiti pristanak korisnika. Koritenjem ove internetske stranice pristajete na uporabu kola?i?a, ?ijim blokiranjem i dalje moete pregledavati stranicu, no neke njezine mogu?nosti ne?e biti funkcionalne.

to je kola?i??

Kola?i? je informacija spremljena na osobno ra?unalo u trenutku pregledavanja internetske stranice koju ste posjetili. Kola?i?i omogu?uju jednostavnije koritenje budu?i da spremaju Vae postavke za internetsku stranicu (jezik ili adresa) te ih pri ponovnom pokretanju iste iznova aktiviraju. Na taj na?in informacije su prilago?ene Vaim potrebama i uobi?ajenim na?inima koritenja.

Od jednostavnih informacija o postavkama, kola?i?i mogu spremiti i velik broj osobnih informacija (ime, e-mail adresa) za koje Vi u potpunosti morate dati pristup. Ukoliko im Vi to niste omogu?ili, utoliko kola?i?i ne mogu pristupiti datotekama na Vaem ra?unalu. Aktivnosti spremanja i slanja kola?i?a Vama nisu vidljive, me?utim moete u postavkama izabranog internetskog preglednika odabrati mogu?nost odobravanja/odbijanja zahtjeva za spremanje kola?i?a, brisanje spremljenih kola?i?a i druge aktivnosti vezane uz koritenje kola?i?a.

Kako onemogu?iti kola?i?e?

Isklju?ivanjem kola?i?a ne doputate pohranjivanje istih na vlastitom ra?unalu. Postavke kola?i?a mogu se konfigurirati i mijenjati u izabranom internetskom pregledniku. Kako biste vidjeli postavke, odaberite preglednik koji koristite (Chrome, Firefox, Internet Explorer 9, Internet Explorer 7 i 8 te Operu ili Safari (stranice na engleskom jeziku)). Ukoliko onemogu?ite kola?i?e, utoliko ne?ete biti u mogu?nosti koristiti odre?ene funkcionalnosti internetskih stranica.

to su privremeni kola?i?i?


Privremeni kola?i?i, ili kola?i?i sesije, uklanjanju se s vaeg osobnog ra?unala u trenutku zatvaranja internetskog preglednika u kojem ste pregledavali internetsku stranicu. Uz pomo? ovih kola?i?a, stranice pohranjuju privremene podatke.

to su stalni kola?i?i?
Stalni, ili spremljeni, kola?i?i ostaju na Vaem osobnom ra?unalu i nakon zatvaranja internetskog preglednika. Uz pomo? ovih kola?i?a internetske stranice pohranjuju podatke kako bi Vam se olakalo koritenje. Primjerice, internetske stranice koje zahtijevaju unos korisni?kog imena i lozinke ''zapamtit'' ?e va unos koji ?e se pojavljivati pri svakom novom posjetu istim. Stalni kola?i?i ostat ?e zabiljeeni na ra?unalu danima, mjesecima ili godinama.

to su kola?i?i od prve strane?

Kola?i?i od prve strane dolaze s internetske stranice koju pregledavate, a mogu biti privremeni ili stalni. Na taj na?in, internetske stranice pohranjuju podatke koji ?e Vam olakati koritenje pri svakom novom posjetu toj internetskoj stranici.

to su kola?i?i tre?e strane?

Kola?i?i tre?e strane na Vae ra?unalo dolaze s drugih web mjesta koje se nalaze na internetskoj stranici koju pregledavate. Rije? je o primjerice pop-up oglasima, a kola?i?i tu imaju ulogu pra?enja internetskih stranica u oglaiva?ke svrhe.

Koristi li ova web stranica kola?i?e?

Da, ova internetska stranica koristi kola?i?e kako bi Vam osigurala jednostavnije i bolje korisni?ko iskustvo.

Kakve kola?i?e koristi ova web stranica?

  • Privremene kola?i?e (Session cookies) rije? je o kola?i?ima koji ?e se automatski izbrisati prilikom zatvaranja internetskog preglednika u kojem radite
  • Stalne kola?i?e (Persistent cookies) rije? je o kola?i?ima koji ?e ostati ''zabiljeeni'' u vaem internetskom pregledniku dok ne isteknu ili ih sami ru?no ne izbriete. Prikupljene informacije su anonimne, a ne uklju?uju vae privatne podatke

Ima li na web stranici kola?i?a tre?e strane?

Postoji nekoliko vanjskih servisa koji Vam spremaju ograni?ene kola?i?e, a isti nije postavila ova internetska stranica. Limitirani kola?i?i slue za nesmetano koritenje mogu?nosti koje korisnicima osiguravaju jednostavan pristup sadraju. Ova stranica omogu?uje:

  • Mjerenje posje?enosti

Stranica koristi Google Analytics - servis za mjerenje posje?enosti. Ukoliko elite onemogu?iti spremanje kola?i?a od strane ovog servisa, zabranite ih na slijede?em linku: Google Analytics - https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Dodatne informacija oko isklju?ivanja kola?i?a


Postoji nekoliko internetskih stranica za isklju?ivanje pohranjivanja kola?i?a za razli?ite servise.Vie informacija pro?itajte na sljede?im linkovima:
http://www.allaboutcookies.org/
http://www.youronlinechoices.eu/