HrvatskiSlovenscinaItalianEnglishDeutsch
Real estate Krk island
Categories
Apartments island of Krk
Flats island of Krk
Houses island of Krk
Villas island of Krk
Stone houses island of Krk
Old Houses island of Krk
Lands island of Krk
Business premises island of Krk
Krk city real estates
Apartments Krk city
Flats Krk
Houses Krk
Villas Krk
Stone houses Krk
Old houses Krk
Lands Krk
Business premises Krk
Punat real estates
Apartments Punat
Flats Punat
Houses Punat
Villas Punat
Stone houses Punat
Old houses Punat
Lands Punat
Business premises Punat
Omišalj real estates
Apartments Omišalj
Flats Omišalj
Houses Omišalj
Villas Omišalj
Stone houses Omišalj
Old houses Omišalj
Lands Omišalj
Business premises Omišalj
Vrbnik real estates
Apartments Vrbnik
Flats Vrbnik
Houses Vrbnik
Villas Vrbnik
Stone houses Vrbnik
Old houses Vrbnik
Lands Vrbnik
Business premises Vrbnik
Njivice real estates
Apartments Njivice
Flats Njivice
Houses Njivice
Villas Njivice
Stone houses Njivice
Old houses Njivice
Lands Njivice
Business premises Njivice
Malinska real estates
Apartments Malinska
Flats Malinska
Houses Malinska
Villas Malinska
Stone houses Malinska
Old houses Malinska
Lands Malinska
Business premises Malinska
Baška real estates
Apartments Baška
Flats Baška
Houses Baška
Villas Baška
Stone houses Baška
Old houses Baška
Lands Baška
Business premises Baška
Soline bay real estates
Apartments Soline bay
Flats Soline bay
Houses Soline bay
Villas Soline bay
Stone houses Soline bay
Old houses Soline bay
Lands Soline bay
Business premises Soline bay
Šilo real estates
Apartments Šilo
Flats Šilo
Houses Šilo
Villas Šilo
Stone houses Šilo
Old houses Šilo
Lands Šilo
Business premises Šilo
Dobrinj real estates
Apartments Dobrinj
Flats Dobrinj
Houses Dobrinj
Ville Dobrinj
Stone houses Dobrinj
Old houses Dobrinj
Lands Dobrinj
Business premises Dobrinj
Real estate city of Rijeka
Categories
Apartmani Rijeka i okolica
Stanovi Rijeka i okolica
Ku?e Rijeka i okolica
Vile Rijeka i okolica
Kamene ku?e Rijeka i okolica
Ku?e starine Rijeka i okolica
Zemljišta Rijeka i okolica
Poslovni prostori Rijeka i okolica
Bakar real estates
Apartments Bakar
Flats Bakar
Houses Bakar
Villas Bakar
Stone houses Bakar
Old houses Bakar
Lands Bakar
Business premises Bakar
Kastav real estates
Apartments Kastav
Flats Kastav
Houses Kastav
Villas Kastav
Stone houses Kastav
Old houses Kastav
Lands Kastav
Business premises Kastav
Kostrena real estates
Apartments Kostrena
Flats Kostrena
Houses Kostrena
Villas Kostrena
Stone houses Kostrena
Old houses Kostrena
Lands Kostrena
Business premises Kostrena
Kraljevica real estates
Apartments Kraljevica
Flats Kraljevica
Houses Kraljevica
Villas Kraljevica
Stone houses Kraljevica
Old houses Kraljevica
Lands Kraljevica
Business premises Kraljevica
Viškovo real estates
Apartments Viškovo
Flats Viškovo
Houses Viškovo
Villas Viškovo
Stone houses Viškovo
Old houses Viškovo
Lands Viškovo
Business premises Viškovo
Rijeka real estates
Apartments Rijeka
Flats Rijeka
Houses Rijeka
Villas Rijeka
Stone houses Rijeka
Old houses Rijeka
Lands Rijeka
Business premises Rijeka
Real estate Opatija
Categories
Apartments Opatija riviera
Flats Opatija riviera
Houses Opatija riviera
Villas Opatija riviera
Stone houses Opatija riviera
Old houses Opatija riviera
Lands Opatija riviera
Business premises Opatija riviera
Opatija real estates
Apartments Opatija
Flats Opatija
Houses Opatija
Villas Opatija
Stone houses Opatija
Old houses Opatija
Lands Opatija
Business premises Opatija
Ika real estates
Apartments Ika
Flats Ika
Houses Ika
Villas Ika
Stone houses Ika
Old houses Ika
Lands Ika
Business premises Ika
I?i?i real estates
Apartments I?i?i
Flats I?i?i
Houses I?i?i
Villas I?i?i
Stone houses I?i?i
Old houses I?i?i
Lands I?i?i
Business premises I?i?i
Lovran real estates
Apartments Lovran
Flats Lovran
Houses Lovran
Villas Lovran
Stone houses Lovran
Old houses Lovran
Lands Lovran
Business premises Lovran
Matulji real estates
Flats Matulji
Houses Matulji
Villas Matulji
Stone houses Matulji
Old houses Matulji
Lands Matulji
Business premises Matulji


HNB teÄŤajna lista

14.05.2021
Middle
EUR EUR
1
7,520412
We have 734 guests online
Home Politika privatnosti
Politika privatnosti
...

"LIBURNIA" - NEKRETNINE
Adresa: Dobriše Cesari?a 28 Rijeka, 51000
OIB: 23883717718
Vl.: Branka Miletta
IBAN: HR08 2500009-1101204541 (Addiko Bank d.d.)

Temeljem Zakona o zaštiti osobnih podataka (»Narodne novine«, broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12) i Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vije?a od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka obrt Liburnia nekretnine, Dobriše Cesari?a 28, Rijeka, dana 24.05.2018. godine donosi

PRAVILNIK O PRIKUPLJANJU, OBRADI I KORIŠTENJU, TE ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

?lanak I.

Vo?enje obrade podataka

Liburnia nekretnine, OIB : 23883717718, Dobriše Cesari?a 28, Rijeka, je voditelj obrade osobnih podataka.
Pravila privatnosti se primjenjuju na sve osobne podatke korisnika koje prikupljamo i obra?ujemo, izravno ili putem svojih partnera.
Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na fizi?ku osobu ?iji je identitet utvr?en ili se može utvrditi, izravno ili neizravno.
Obrada podataka je bilo koja radnja izvršena na osobnim podacima, poput primjerice prikupljanja, pohrane, upotrebe, uvida i prijenosa osobnih podataka.
Ova Pravila se ne primjenjuju na anonimne podatke. Anonimni podatak je podatak koji se ne može povezati s odre?enom fizi?kom osobom.

?lanak II.

Kako prikupljamo osobne podatke

Obrt Liburnia nekretnine prikuplja osobne podatke, izme?u ostalog, u sljede?im slu?ajevima:
•    ukoliko izravno koristite naše usluge
•    ukoliko nam naši partneri dostave podatke na dozvoljen na?in
•    ukoliko smo osobne podatke dobili iz drugih izvora, na primjer od posrednika za poslovne adrese
•    ukoliko ste mla?i od 16 godina, molimo vas da nam ne pružate nikakve podatke bez odobrenja roditelja ili skrbnika

?lanak III.

Koji podaci se mogu prikupljati

Možemo prikupljati sljede?e vrste podataka:
•    Kontaktni podaci – ime i prezime, privatna adresa, privatna e-mail adresa, datum i godina ro?enja, OIB, bankovni ra?un, telefonski broj i ostali podaci nužni za obavljanje poslovnih zadataka
•    Informacije o uslugama - informacije o kupoprodaji, uklju?uju?i korisni?ki identitet kupca i identitet prodavatelja, broj ra?una ili ugovora i informacije o ?injenici korištenja naših usluga, uklju?uju?i prigovore i zahtjeve

?lanak IV.

Kako se podaci mogu koristiti

Korištenje osobnih podataka u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka mora biti opravdano temeljem jedne od pravnih „osnova“, a mi ovim pravilnikom utvr?ujemo osnove za svaku upotrebu osobnih podataka:
1.    Vaši osobni podaci koristiti ?e se za obradu ponuda, ra?una i uplata (internet bankarstvom, op?om uplatnicom ili na neki drugi na?in). Pružanje osobnih podataka u navedene svrhe  predstavlja ugovornu obvezu te ako ih ne pružite, to ?e utjecati na ispravno izvršenje ili ga ?ak onemogu?iti.
2.    Obrt Liburnia nekretnine podliježe zakonima Hrvatske i dužana ih se pridržavati, uklju?uju?i pružanje vaših podataka tijelima za provedbu zakona, regulatornim i sudskim tijelima. Tamo gdje je to dopušteno, izravno ?emo vam uputiti takav zahtjev ili vas obavijestiti prije odgovora, osim ako bi to moglo utjecati na sprije?avanje ili otkrivanje zlo?ina.

?lanak V.

Kako ?uvamo sigurnost vaših podataka

Koristimo razne sigurnosne mjere, uklju?uju?i enkripciju i autentifikaciju, kako bismo zaštitili i održali sigurnost, integritet i dostupnost vaših podataka.
Izme?u ostalog, koristimo i sljede?e mjere:
•    strogo ograni?en osobni pristup vašim podacima po na?elu „nužnog pristupa“
•    sigurni prijenos prikupljenih podataka,
•    postavljanje vatrozida na IT sustave u svrhu zabrane neovlaštenog pristupa
•    trajno pra?enje pristupa IT sustavima radi detekcije i sprije?avanja zlouporabe osobnih podataka.
Svi vaši podaci pohranjuju se na našim sigurnim poslužiteljima te im se pristupa i koristi u skladu s našim pravilima i standardima sigurnosti.
Zaštita privatnosti vaših podataka je trajna, te obrt Liburnia - nekretnine poduzima sve mjere potrebne za zaštitu istih sukladno važe?oj regulativi i dobrim praksama. Osobne podatke obra?ujemo na siguran na?in, uklju?uju?i zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od gubitka.

?lanak VI.

Koliko dugo zadržavamo vaše podatke

Osobne podatke pohranjujemo i obra?ujemo samo onoliko dugo koliko je potrebno za izvršenje odre?ene legitimne svrhe, osim ako važe?im propisima nije za pojedinu svrhu predvi?eno duže vrijeme ?uvanja.
Osobni podaci koji više nisu potrebni se ili nepovratno anonimiziraju ili se uništavaju na siguran na?in.


?lanak VII.

Kako nas kontaktirati, vaša prava na zaštitu podataka i pritužbu tijelu za zaštitu podataka

Ako imate ikakvih pitanja u vezi upotrebe vaših podataka, kontaktirajte nas na e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , ili na telefone 098 402-179 ; 051/626-482 .
U svakom trenutku imate pravo:
•    tražiti nas da vam pružimo dodatne informacije o na?inu na koji koristimo vaše podatke
•    da vam pošaljemo ispis osobnih podataka koje ste nam dali
•    tražiti nas da ispravimo sve neto?nosti u podacima koje imamo
•    tražiti nas da izbrišemo sve podatke u odnosu na koje više nemamo zakonsku osnovu za upotrebu.